Društva imajo velik pomen za življenje ljudi v občini in tudi širše, saj zadovoljujejo aktualne potrebe ljudi, skrbijo za vključenost posameznikov v okolje in  združujejo ljudi. Širši javnosti želimo  predstaviti raznolike ljubiteljske dejavnosti ter bogato ustvarjalnost članov društev, ki delujejo na območju občine Dravograd. V času, ko se zaupanje v sistem in skupnost krhata, človeške vrednote pa izgubljajo, je udejstvovanje v okoljih, kjer je še mogoče gojiti pristne človeške stike – neprecenljivo. Društev je v občini veliko, zato bo ta projekt dolgoročni.